Prethodna

Zavod „Topčider“

Sektor Energetike

Sektor Tehnokontrole

Sektor TEHNOKONTROLA Jugoinspekta Beograd je
organizaciona jedinica koja se kako i samo ime kaže
uglavnom bavi kontrolom tehničke robe i proizvoda.
Sektor Tehnokontrola pruža ceo spektar stručnih, tehničkih
i spacijalizovanih usluga u oblasti kontrole kako na
domaćem tako i na inostranom tržištu...

Sektor za rude...

Sektor za rude, metale i hemiju nudi kompletnu uslugu kontrole, pregleda i ispitivanja u okviru širokog raspona roba (ruda, koncentrata, metala, legura, proizvoda organske i neorganske hemije...), u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim standardima 24/7 na svim dogovorenim lokacijama u Srbiji i inostranstvu.

Sektor za tekstil i kožu

Od osnivanja Jugoinspekt-a Beograd 1949 godine, Sektor za tekstil, kožu i obuću je posebna poslovna jedinica specijalizovana za oblast kontrole kvaliteta tekstila, kože kao i svih vrsta gotovih proizvoda od tekstila i kože. Od samog svog osnivanja Sektor preuzima primat u oblasti kontrole i postaje lider na tržištu regiona...
Sledeæa
Sertifikacija proizvoda
Sertifikacija proizvoda od treće strane obezbeđuje iskaz da je proizvod usaglašen sa specificiranim standardima ili drugim normativnim dokumentima.
Sertifikacija sistema menadžmenta
Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom doprinosi sposobnošću da organizacije da ispunjava zahteve korisnika, obezbeđuje sigurnost rukovodstvu kompanije da se poslovni procesi vrše na način koji doprinosi povećanju efikasnosti, a zaposlene stimuliše na unapređenje produktivnosti na radnom mestu.
Tehnička ispitivanja
Jugoinspekt Beograd raspolaže brojnim akreditovanim laboratorijama za ocenjivanje i ispitivanje kvaliteta treće strane.
Jugoinspekt // Beograd
JUGOINSPEKT BEOGRAD je najstarija i najveća nezavisna specijalizovana stručna akreditovana međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i u celom regionu, čija je pretežna delatnost kvantitativno-kvalitativna kontrola, laboratrijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda i usluga:

Od osnivanja 1949 godine JUGOINSPEKT BEOGRAD pruža usluge koje se prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što našoj organizaciji obezbedjuje međunarodno priznanje i visoko vrednovanje na tržištu.